„GRAFOMOTORYKA W ZABAWACH UKRYTA” – INNOWACJA PEDAGOGICZNA

59.99 

 

Opis

Gotowy projekt INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „GRAFOMOTORYKA W ZABAWACH UKRYTA”

Innowacyjny program usprawniania motoryki małej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Autorki projektu: Aneta Giczewska, Iwona Hawryluk

Innowację można wprowadzić w całości wg. pomysłu autorek, lub zmodyfikować i na jej podstawie opracować swój autorski projekt.


Innowacja ma na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk i palców, a także motoryki dużej w zakresie sprawności, koordynacji, równowagi.

Projekt ten jest naszą odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się wśród dzieci problemy związane ze sprawnością rąk, precyzją i samoobsługą. Sprawna ręka pozwala dziecku szybko i płynnie pisać oraz posługiwać się narzędziami pisarskimi. Niestety, coraz częściej zdarza się, że dziecko rozpoczynając naukę szkolną, napotyka na duże trudności na tym obszarze. Nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie, pisane litery i szlaczki pozbawione są kształtu, nie mieści się w liniaturze, nie potrafi wycinać. Ponadto, ma problemy z odpinaniem i zapinaniem ubrań, sznurowaniem butów czy zasuwaniem kurtki. Wychodząc naprzeciw tym problemom stworzyłyśmy program, w którym duży nacisk położony został na przygotowanie rąk do funkcji grafomotorycznych (rysowanie, kolorowanie, pisanie kształtów literopodobnych, wycinanie, modelowanie), tak aby dziecko kończąc edukację przedszkolną wyposażone było w umiejętności niezbędne w szkole, czyli osiągnęło tzw. gotowość szkolną.

Innowacja w dużej mierze opiera się na zadaniach i ćwiczeniach z użyciem różnych, nietypowych pomocy i przyborów (gazety, zmywaki kuchenne, sznurówki, nakrętki) przez co wpływa na zainteresowanie dzieci, motywację i wydłużenie czasu koncentracji na zadaniu.

Projekt innowacji jest przewidziany dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale może być także realizowany w klasach 1-3 jeśli nauczyciel zauważa wśród uczniów duże potrzeby związane z doskonaleniem umiejętności grafomotorycznych.

Czas trwania innowacji – 7 miesięcy (sugerowane: październik-kwiecień)


W każdym miesiącu 4 tematy

 1. Ćwiczenia obejmujące całe ciało, doskonalące równowagę stabilizację i koordynację.
 2. Ćwiczenia doskonalące ruchy nadgarstka, przedramienia, siłę chwytu
 3. ćwiczenia doskonalące chwyt narzędzia, siłę palców. 4. Ćwiczenia typowo grafomotoryczne)

Forma prowadzenia zajęć jest zgodna z Programem Terapii Ręki (PTR) i zaplanowana według schematu proponowanego w tej metodzie. Tematyka zajęć jest szczegółowo rozpisana w harmonogramie.

Innowacja „GRAFOMOTORYKA W ZABAWACH UKRYTA” zawiera komplet dokumentów niezbędnych do wprowadzenia projektu w placówce.

Istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę z odroczonym terminem płatności (dane do faktury na email: biuro@terapiareki.pl)


Kupując ten materiał otrzymasz:

 1. KARTĘ INNOWACJI (PDF)
 2. OPIS INNOWACJI (PDF)
 • Założenia innowacji
 • Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej
 • Cele innowacji
 • Sposoby realizacji
 • Metody i formy pracy
 • Przewidywane efekty
 • Ewaluacja
 1. ZAŁĄCZNIKI (PDF)
 • Harmonogram przebiegu innowacji (28 tematów) + propozycje ćwiczeń i zabaw do każdego tematu + 7 przykładowych scenariuszy zajęć + filmy z zabawami
 • Kwestionariusz ankiety dla rodziców
 • Zgoda autorek na wprowadzenie innowacji.
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
 • Plakat innowacji (PDF)
 • Dyplom dla dziecka na zakończenie projektu (PDF)
 • Certyfikat dla nauczyciela na zakończenie projektu (PDF)
 • Certyfikat dla placówki na zakończenie projektu (PDF)
 • Baza pytań i odpowiedzi dotyczących projektu (PDF)

UWAGA!

Wszystkie materiały wysyłane są w formie elektronicznej (PDF) na adres mailowy podany w zamówieniu.