Życie zawodowe to nasza pasja,

hobby, które nieustannie mobilizuje nas do działania.

Poznałyśmy się 15 lat temu i podjęłyśmy wspólne wyzwanie, które trwa do dzisiaj. Przez te lata udało nam się stworzyć i przeprowadzić bardzo dużo ciekawych projektów związanych przede wszystkim ze wspieraniem dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzin. Najbardziej dumne jesteśmy z utworzenia i prowadzenia przez 10 lat ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego Acentrum, w którym, razem zespołem specjalistów, oferowałyśmy wielospecjalistyczną opieką potrzebującym dzieciom.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywamy również w trakcie turnusów rehabilitacyjnych, które organizujemy od 2005 roku dla dzieci z całej Polski i nie tylko..

Na co dzień współpracujemy z placówkami specjalnymi i integracyjnymi na terenie Warszawy oraz prowadzimy prywatne praktyki.

Jesteśmy autorkami i współautorkami książek oraz wielu publikacji w czasopismach branżowych i popularnonaukowych. W szczególności dwóch książek z zakresu szkolenia i terapii w zakresie terapii ręki: “Terapia Ręki w praktyce” i “Terapia ręki”. W ośrodku Acentrum zrodził się pomysł prowadzenia zajęć Terapii ręki dla podopiecznych, które cieszyły się dużą popularnością i przynosiły spektakularne efekty w usprawnianiu małej motoryki.

Po kilku latach prowadzenia zajęć według naszego programu, powstał pomysł dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi terapeutami podczas szkoleń. W roku 2007 poprowadziłyśmy pierwsze w Polsce szkolenie „Terapii ręki”. Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki to kompleksowy i specjalistyczny program usprawniania, który do dziś z olbrzymim powodzeniem jest realizowany przez wiele ośrodków w Polsce.

Bycie instruktorem Terapii ręki według PTR obliguje nas do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, gdzie rozwijamy się i poszerzamy swoje kompetencje.
Nasze szkolenia spotykają się z bardzo przychylnymi recenzjami i opiniami, co zobowiązuje nas do dalszego działania i do tworzenia coraz bardziej wartościowych propozycji. Chcąc stale poszerzać naszą ofertę i podnosić jakość naszych usług nawiązujemy współpracę z najlepszymi specjalistami i wprowadzamy nowe ciekawe szkolenia.

Dziękujemy Wam za zaufanie i zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Wioletta Bartkiewicz
Aneta Giczewska

Od 2007 roku:
– przeszkoliłyśmy 9000 uczestników
– przeprowadziłyśmy szkolenia w 30 miastach Polski
– nasze książki “Terapia Ręki w praktyce” i “Terapia ręki”  trafiła do 6500 osób

Aneta Giczewska

Magister fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu “Oligofrenopedagogiki” i “Wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych”.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie “NDT-Bobath Basic”– 2007 rok
 • Szkolenie “NDT-Bobath Baby” – 2012 rok – prowadzenie: Zofia Szwiling PT Senior Bobath Instruktor, członek EBTA, NDTA; Aleksandra Łada SLT, Senior Bobath Instruktor, EBTA
 • Kurs rozwijający NDT-Bobath – 2012 rok – prowadzenie: NDT Bobath ABBV z Belgii Josse De Cat (PT, Senior Bobath Instruktor / President of EBTA) razem z Zofią Szwiling (PT, Senior Bobath Instruktor).
 • Szkolenie “Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji” – 2011 rok prowadzenie: Fotini Zografou OT Bobath Instruktor/członek EBTA/ Grecja
 • “Ocena globalnych wzorców ruchowych” wg Prechtla /GM Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements – 2010 (prowadzony przez Christa Einspieler
 • kurs doradców noszenia w chustach i nosidłach miękkich ClauWi
 • “Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block”
 • “Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”,
 • “Integracja odruchów niemowlęcych wg Sally Goddard – praca z dziećmi ze specyficznymi problemami w nauce”
 • “Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne”,
 • “Manualne badanie i leczenia narządu ruchu”
 • “Rytmiczny Ruch – terapia proprioceptywna wg K. Linde i H. Bloomberg”


Doświadczenie zawodowe:

Założycielka Acentrum – Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci, gdzie przez wiele lat prowadziła zajęcia rehabilitacji i terapii ręki. Przez 5 lat pracowała jako fizjoterapeuta w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z MPD przy wrocławskim Stowarzyszeniu “Ostoja”. Obecnie prowadzi zajęcia rehabilitacji ruchowej w przedszkolu integracyjnym w Warszawie oraz konsultacje i rehabilitację niemowląt i małych dzieci. jest współautorką programu “Terapii ręki PTR”- Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki.

Od 2007 roku prowadzi szkolenia z zakresu: “Terapii ręki”, “Wczesnej interwencji” oraz “Stymulacji systemu taktylnego”

Jest autorką wielu publikacji na temat rozwoju i jego zaburzeń u dzieci m.in książki: “Terapia Ręki w praktyce”, “Terapia ręki”‘, “Fenomen dotyku”, “Fenomen dotyku matki”. Była członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Przyjaciel – czasopisma poświęconego problemom rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od wielu lat organizuje i prowadzi turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Wioletta Bartkiewicz

Magister psychologii, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, dogoteraputa.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • “Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”,
 • “Dziecięca neurologopeida kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej”,
 • ““Dotyk w rozwoju i życiu dziecka”,
 • “Wczesna interwencja i wspomaganie rozowju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”,
 • “Introduction to HANDLE on Autism – kurs pierwszego stopnia”,
 • “The basics of HANDLE for the autism spectrum – kurs drugiego stopnia”,
 • “Diagnoza i terapia zaburzeń procesów integracji sensorycznej”
 • “Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie okołorozwodowym”
 • “Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania”
 • “Nowe kierunki i możliwości w pracy z osobami z autyzmem”
 • “Ruch rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne”
 • “Wykorzystanie MRR w pracy z dziećmi z autyzmem”
 • “Kurs dogoterapii”
 • “Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno – rozwojowych”
 • “Coś z tym Jasiem jest nie tak. Specyfika zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży”
 • “Metoda Dobrego Startu”
 • “Zabawy fundaMentalne we wspieraniu rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”
 • “Trening zastępowania agresji TZA “
 • “Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • “Wczesna profilaktyka. Program cukierki”,
 • “Nowe kierunki i możliwości w pracy z osobami autystycznymi”,
 • “Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawy pacynkami”.

Doświadczenie zawodowe:

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła głównie dzięki współpracy z instytucjami pozarządowymi takimi jak: świetlice socjoterapeutyczne oraz fundacje. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją Przyjaciel.
W ramach tej współpracy tworzyła i prowadziła zajęcia dogoterapii, a także kursy dla osób zainteresowanych tą tematyką. Jest także współautorem książki poświęconej animaloterapii pt. “Czy zwierzęta potrafią leczyć?”.
Doświadczenie zawodowe zdobyła również jako psycholog i terapeuta integracji sensorycznej w Przedszkolu Specjalnym nr 245 w Warszawie. Była w zespole redakcyjnym dwumiesięcznika Przyjaciel – czasopisma poświęconego problemom rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Od 2005 roku zajmuje się szeroko rozumianym tematem terapii ręki. Współtworzyła działający kilka lat ośrodek Acentrum, gdzie powstał Program Terapii Ręki. Jako instruktor terapii ręki od 2007 roku prowadzi szkolenia.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji , w tym książki “Terapia ręki w praktyce”, “Terapia ręki”, Instrukcja obsługi nożyczek, kredek i nakładek.

Prowadzi własną praktykę i konsultację pod nazwą Edukącik w Komorowie k. Warszawy.

Nie jest ważne skąd przychodzisz, ważne dokąd zmierzasz.

— Brian Tracy